Marie KUBALOVÁ

Bakalářská práce

Včelí produkty v kosmetice

Bee Products in Cosmetics
Anotace:
Bakalářská práce byla zaměřena na včelí produkty med, propolis, včelí vosk, pyl, mateří kašičku a včelí jed. Teoretická část práce se zabývala chemickým složením, účinky a využitím včelích produktů v kosmetických prostředcích. Praktická část obsahovala dotazník, který byl zaměřen na všeobecné využívání včelích produktů a na užívání kosmetiky s obsahem včelích produktů, které jak se ukázalo, jsou mezi …více
Abstract:
This thesis was focused on bee products, honey, beeswax, pollen, royal jelly and bee venom. The theoretical part of the thesis is about the chemical composition, effects and utilization of bee products in cosmetics. The practical part included a questionnaire that was focused on general utilization of bee products and use of cosmetics containing bee products, which as it turn out, are among the respondents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2013
Zveřejnit od: 22. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Pavlačková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBALOVÁ, Marie. Včelí produkty v kosmetice. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů