Bc. Emilie Gepprtová

Bakalářská práce

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Compulsory share of employment of people with disabilities
Anotace:
Cílem práce je na základě aktuálních daňových, účetních a právních předpisů definovat všechny povinnosti zaměstnavatelů v souvislosti se zaměstnáváním zdravotně postižených osob. Upozornit na postihy plynoucí z nedodržení zákonem stanovených povinností. Aplikovat na Základní školu Strž Dvůr Králové nad Labem a navrhnout nejoptimálnější řešení plnění.
Abstract:
The thesis aim is to define all employers obligations based on current tax, accounting and law regulations that relates to employment of disabled people. To point to penalties arising from breach of statutory duty. To apply to primary school Strz Dvur Kralove nad Labem and to devise the most suitable solution of fulfillment
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslava Orsavová
  • Oponent: Ing. Šárka Benschová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting