Kateřina Tučková

Bakalářská práce

Stavební vývoj města Jičína z dob arch. Čeňka Musila v porovnání se současným stavem

Building Development of the City Jičín from the Time of the Architect Čeněk Musil Compared with the Current State
Anotace:
Tato bakalářská práce navazuje na publikaci Regulační plán města Jičín z r. 19351 adoplňuje dané téma o poznatky vzniklé porovnáním dobových archivních dokumentůs dnešním stavem. Zaměřena je především na ideály a myšlenky autora regulačního plánuarch. Čeňka Musila, který svou tvorbou výrazně ovlivnil tvářnost města a jehož stavebnízásahy jsou patrné dodnes. Práce porovnává především původní mapové …více
Abstract:
The bachelor thesis follows up on the publication Regulatory Plan of Jičín 1935 andcomplements the theme by the findings resulting from a comparison of historical archivaldocuments to the current state. It is focused on the ideals and ideas of the author regulationplan arch. Čeněk Musil, who through his work greatly influenced the city appearance andstructural interventions which are still visible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2015
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB7911

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 27. 8. 2015
 • Oponent: doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xrv6so xrv6so/21
15. 9. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Kohout, J.
15. 9. 2015
16. 9. 2015
16. 9. 2015
16. 9. 2015
16. 9. 2015
16. 9. 2015
16. 9. 2015
16. 9. 2015
16. 9. 2015
16. 9. 2015
16. 9. 2015
16. 9. 2015
Kohout, J.
16. 9. 2015
16. 9. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.