Mgr. Jiří Uhlíř, DiS.

Bakalářská práce

Vliv složení stravy na míru postprandiální termogeneze

Thermic effect of food
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o vlivu složení stravy na míru postprandiální termogeneze. Hlavním cílem práce bylo zjistit, na základě případové studie, průběhy hodnot klidového energetického výdeje po podání testovaných pokrmů, a zjistit rozdíl jejich vzájemným srovnáním. K tomuto účelu bylo použito metody nepřímé kalorimetrie a metody 8 - bodových dotykových elektrod k analýze tělesného složení …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of the structure of food upon postprandial thermogenesis. The main goal of the thesis was to find out the course of the value of the resting energy expenditure after eating tested meals and to find out the difference by their mutual comparison. This was done on the basis of the case study and the methods of indirect calorimetry and 8 - point tactile electrodes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michal Kumstát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport