Miroslav Klibáni

Bakalářská práce

Vývoj trendů na trhu fotbalových hráčů se zaměřením na nejvyšší evropské soutěže

Development of Trends in the Football Players Market with Focus on European Top-tier Competitions
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je nalézt odpovědi na tři výzkumné otázky. Jsou mladší hráči dražší než ti starší a zkušenější? Jaký vliv má finanční fair play na kluby od jeho zavedení? Co může způsobovat rostoucí ceny na trhu fotbalových hráčů? První otázka je řešena pomocí korelace, což je ideální metoda pro nalezení vztahu mezi dvěma proměnnými, v tomto případě tedy věkem a cenou hráče. Následující …více
Abstract:
The goal of this Bachelor thesis is to answer three research questions. Are younger players more expensive than older and more experienced? What impact has the financial fair play had on the football clubs since it was introduced? Which factors could cause the increase in prices of football players? The first question is being answered by using the correlation which determines the relationship between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2019
  • Vedoucí: Pavel Žamberský
  • Oponent: Lubomír Valík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75921