Lukáš Vybíral

Bakalářská práce

Risks to Real Estate Projects

Risks to Real Estate Projects
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je pomoci bankovním institucím porozu-mět tématu specializovaných úvěrových expozic a pomoci jim posoudit jejich rizikovost. Oba cíle jsou dosaženy vytvořením praktického slot-ting modelu, u kterého jsou posouzeny teoretické aplikace a omezení. V následující části jsou pak specializované expozice porovnány se stan-dardizovaným přístupem. Na závěr je vyhodnoceno použití slotting …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to help banking institutions under-stand the topic of specialised credit exposures and to help them assess their riskiness. Both objectives are achieved by developing a practical slot-ting model for which theoretical applications and limitations are assessed. In the following section, the specialized exposures are then compared with a standardized approach. Finally …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 12. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2024
  • Vedoucí: Lukasz Prorokowski
  • Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance / Finance

Práce na příbuzné téma