Bc. Květa Mašláňová

Bachelor's thesis

Open-Sankoré - open source software pro interkativní tabule

Open-Sankoré - Free Interactive Whiteboard Software
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na open source software Open-Sankoré. Práce popisuje možnosti programu Open-Sankoré ,od instalace až po tvorbu materiálů zaměřených na výuku matematiky. Práce předkládá možnosti využití programu primárně učitelům základních a středních škol, s důrazem na rychlé pochopení a orientaci v programu, včetně testu fungování programu na různých typech interaktivních tabulí …more
Abstract:
A bachelor thesis is aimed at analysis of open source software Open-Sankoré. The thesis creates a handbook for using Open-Sankoré, from its installation up to creating materials for lessons including work with interactive board. The thesis is conceived as a manual for teachers with focus on quick comprehension and understanding the software. The thesis concludes sample lessons created in Open-Sankoré …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 8. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2018
  • Supervisor: RNDr. Roman Plch, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jakub Juránek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta