František Jampílek

Master's thesis

Dobývání a zpracování bloků mramoru

Extraction and processing of marble blocks
Anotácia:
Tato kvalifikační práce pojednána o dobývání a následném zpracování bloků mramoru, se zaměřením na dobývací a zpracovatelskou techniku, která se uplatňuje u vietnamské společnosti Việt Đức Marble. Text je členěn krom úvodu a závěru do čtyř samostatných kapitol, které svou skladbou vycházejí ze skript DOJČÁR, O. Dobývanie a spracovanie kameňa. Bratislava: Alfa, 1984. Vysoká škola technická v Košicích …viac
Abstract:
This thesis deals with the mining and subsequent processing of the marble blocks, primary focusing on mining and also processing technology which is applied by Vietnamese Việt Đức Marble Company. This thesis is divided into four main chapters, which are primarily based on the publication named DOJČÁR, O. Dobývanie a spracovanie kameňa. Bratislava: Alfa, 1984. Vysoká škola technická v Košicích. In the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2019
  • Vedúci: Pavel Zapletal
  • Oponent: Josef Godany

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava