Bc. Hana Zvěřinová

Diplomová práce

Vnitropodnikové účetní směrnice ve vybraném podniku

Internal Accounting Directives in a Selected Company
Anotace:
Předmětem diplomové práce je zhodnocení současného stavu vnitropodnikových účetních směrnic ve vybraném podniku a následný návrh nových účetních směrnic. V teoretické části práce budou nejdříve vymezeny důležité pojmy a definovány vnitropodnikové účetní směrnice a jejich význam pro účetní jednotky. Podrobněji bude rozebrán obsah nejvýznamnějších účetních směrnic. V praktické části práce bude zhodnocen …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis is to assess the current state of the internal accounting directives in the selected company and subsequently propose new accounting directives. In the theoretical part of the thesis, important terms and internal accounting directives and their meaning for entities will be defined. The content of the most important directives will be explained in more detail. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Křížová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta