Bc. Martin Bašta

Bakalářská práce

Profil militantní skupiny Ansar Dine

Profile of the militant group Ansar Dine
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou militantní islamistické skupiny Ansar Dine působící v Mali. Ansar Dine dosud nebylo v česko-jazyčném prostředí významnějším způsobem popsáno. V teoretické části práce je pro konceptualizaci Ansar Dine použita typologie nestátních aktérů využívajících násilí od autorů S. Maira a P. Williamse s dílčí modifikací M. Janků a P. Zelenky. Tento konceptuální rámec byl zvolen …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to analyse the militant group Ansar Dine which is located in Mali. In Czech language, Ansar Dine has not previously been substantially assessed. In the theoretical part of the work there is introduced a typology of violent non-state actors from authors S. Mair and P. Williams with partial modification proposed by M. Janků and P. Zelenka. This conceptual framework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Michael Murad

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia