Theses 

Teacher Professional Development and Teacher Training Program in the USA: A Case Study – Bc. Petra Zvolská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petra Zvolská

Diplomová práce

Teacher Professional Development and Teacher Training Program in the USA: A Case Study

Teacher Professional Development and Teacher Training Program in the USA: A Case Study

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na téma profesního vzdělávání učitelů a na způsoby, jakými se mohou učitelé vzdělávat a rozvíjet během jejich kariéry. Práce poukazuje na pozitivní aspekty alternativního učitelského programu, který existuje v texaském Waco a který pomáhá začínajícím učitelům. Práce se také zabývá tím, jak by byla tato pozitiva použitelná při změnách a vylepšování učitelských praxí, které probíhají na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Teoretická část práce se zabývá profesní výchovou učitelů. Práce ukazuje, jakými způsoby se mohou učitelé vzdělávat a pracovat na svém profesním vzdělávání. Práce také prezentuje několik typů a konkrétních příkladů činností a aktivit, které jsou označeny jako aktivity profesního vzdělávání učitelů. Druhá část práce vysvětluje pojmy důležité pro praktickou část práce. Tato část čtenáře seznamuje s historií a vývojem alternativních učitelských programů ve Spojených státech amerických. Tato část práce se soustřeďuje na alternativní program, který funguje ve Waco a jehož studenti se zúčastnili případové studie, která je představena v poslední části práce. Tato druhá část popisuje do detailu tento alternativní program, požadavky na jeho absolvování a podmínky obdržení závěrečného certifikátu. Poslední část práce prezentuje již zmiňovanou případovou studii. 8 studentů alternativního programu se podílelo na této studii a zodpovědělo tři sady otázek týkajících se programu a jejich profesního rozvoje. Jejich odpovědi a názory byly také zohledněny při navrhování toho, co by mohlo být zlepšeno v konceptu učitelských praxí na brněnské fakultě.

Abstract: This diploma thesis presents the importance of teacher professional development and the ways how teachers can further educate themselves during their teaching careers. It aims to investigate the positive features of alternative teacher certificate program that exists in Waco, Texas, and that helps novice teachers. It suggests what positive aspects of the alternative program could be applicable to the concept of teacher practice at the Faculty of Education. The theoretical part of the thesis deals with the teacher professional development. It presents the ways how further teacher professional development can be implied into teachers' life. It also suggests the ways how teachers can get involved in professional development activities. The second part of the thesis serves as a background for a case study. This part presents the history and development of the alternative teacher certificate programs that exist in the USA. It focuses on the alternative teacher certificate office that exists in Waco, Texas, where the case study, for the purposes of this thesis, was conducted. It introduces the alternative program in detail. It presents its requirements and the conditions of receiving the certificate. The last practical part presents the multiple case study. The students of alternative teacher certificate program from Waco, Texas participated in the study and answered three sets of questions. Their answers are analysed and presented in the thesis. Their answers were also used as suggestions for further changes in the concept of teacher practice at the Faculty of Education.

Keywords: teacher professional development, teacher education, models of teacher professional development, professional development activities, alternative program, case study Profesní rozvoj učitelů, vzdělávání učitelů, modely profesního rozvoje učitelů, aktivity profesního rozvoje, alternativní učitelský program, případová studie

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:31, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz