Lic. Paweł Ratajczyk

Master's thesis

Vyprávění v digitálním věku

Storytelling in the Digital Age
Abstract:
Digital media offer new ways of telling stories. By studying the unique features of digital media: interactivity, hypertext, networking, virtuality and simulation this dissertation examines the narrative innovations they bring and illustrate them with several case studies. Interactivity and hypertext were used in storytelling, even before the Digital Age, in experimental, traditional media narrativeshypertext …viac
Abstract:
Digitální média nabízejí nové způsoby vyprávění. Studiem unikátních vlastností digitálních médií: interaktivity, hypertextu, networkingu, virtuálnosti a simulace tato disertace zkoumá narrační inovace, které digitální média přinášejí a ilustruje je několika případovými studiemi. Interaktivita a hypertext byly použity při vyprávění ještě před digitální revolucí v experimentálních dílech hypertextových …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: MgA. Bohuslav Stránský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Ratajczyk, Paweł. Vyprávění v digitálním věku. Zlín, 2018. diplomová práce (MgA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / odbor:
Visual Arts / Multimedia and Design - Digital Design