Theses 

Hudba v dokumentu, dokument v hudbě – Bc. Tereza Bulisová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno

Faculty of Music

Bachelor programme / field:
Art of Music / Multimedial Composition

Bc. Tereza Bulisová

Bachelor's thesis

Hudba v dokumentu, dokument v hudbě

Music in the documentary, documentary in the music - working with texts in contemporary compositions

Abstract: Bakalářská práce Hudba v dokumentu, dokument v hudbě - práce s textem v soudobých skladbách se zabývá způsobem práce s textem v soudobých skladbách a to především ze tří hledisek: 1. Práce s obsahem, příběhem, mýtus v hudbě , 2. Práce se zvukem slov, 3. Zvukový/textový dokument v hudbě. Ve dvou kapitolách rozebírám způsob práce s textem, nejprve z historického hlediska a poté v současnosti. Jsou zde ukázky textů skladeb a jejich zevrubné rozbory. V závěru je pak krátká úvaha nad posláním textu v soudobých skladbách obecně a nástin jejich směřování. Práce může posloužit těm, kteří se zajímají o práci s textem v soudobých skladbách, konkrétně se věnuji skladbám Ivo Medka, Iris ter Schiphorst, Daniela Otta, Alessandra Bosettiho a Boba Ostertaga.

Abstract: Bachelor thesis „Music in the documentary, documentary in the music - working with texts in contemporary compositions” deals with a text in contemporary music, focus on three aspects - 1. working with the story, 2. working with a sound of words, 3. Sound/text documentary in a music. In this two chapters I´m analysing the kind of work with text by contemporary composers. There are fragments of texts compositions and small anlaysis of works. This bachelor thesis can be usefull for them, who wants to know something about working with text in conterporary music, about composers Ivo Medek, Iris ter Schiphorst, Daniel Ott, Alessandro Bosetti and Bob Ostertag.

Keywords: text, soudobá hudba, zvuk, performance, Ivo Medek, Tvář, Iris ter Schiphorst, Vergiss Salome, Silent moves, Daniel Ott, Alessandro Bosetti, African feedback, Lügendetektor, Il fiore della boca, Bob Ostertag, All the Rage, contemporary music, sound

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 9. 2016
  • Supervisor: prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Richard Fajnor

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/jtxr9/


Go to top | Current date and time: 22/3/2019 15:39, Week 12 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz