Theses 

Hudba v dokumentu, dokument v hudbě – Bc. Tereza Bulisová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hudební umění / Multimediální kompozice

Bc. Tereza Bulisová

Bakalářská práce

Hudba v dokumentu, dokument v hudbě

Music in the documentary, documentary in the music - working with texts in contemporary compositions

Anotace: Bakalářská práce Hudba v dokumentu, dokument v hudbě - práce s textem v soudobých skladbách se zabývá způsobem práce s textem v soudobých skladbách a to především ze tří hledisek: 1. Práce s obsahem, příběhem, mýtus v hudbě , 2. Práce se zvukem slov, 3. Zvukový/textový dokument v hudbě. Ve dvou kapitolách rozebírám způsob práce s textem, nejprve z historického hlediska a poté v současnosti. Jsou zde ukázky textů skladeb a jejich zevrubné rozbory. V závěru je pak krátká úvaha nad posláním textu v soudobých skladbách obecně a nástin jejich směřování. Práce může posloužit těm, kteří se zajímají o práci s textem v soudobých skladbách, konkrétně se věnuji skladbám Ivo Medka, Iris ter Schiphorst, Daniela Otta, Alessandra Bosettiho a Boba Ostertaga.

Abstract: Bachelor thesis „Music in the documentary, documentary in the music - working with texts in contemporary compositions” deals with a text in contemporary music, focus on three aspects - 1. working with the story, 2. working with a sound of words, 3. Sound/text documentary in a music. In this two chapters I´m analysing the kind of work with text by contemporary composers. There are fragments of texts compositions and small anlaysis of works. This bachelor thesis can be usefull for them, who wants to know something about working with text in conterporary music, about composers Ivo Medek, Iris ter Schiphorst, Daniel Ott, Alessandro Bosetti and Bob Ostertag.

Klíčová slova: text, soudobá hudba, zvuk, performance, Ivo Medek, Tvář, Iris ter Schiphorst, Vergiss Salome, Silent moves, Daniel Ott, Alessandro Bosetti, African feedback, Lügendetektor, Il fiore della boca, Bob Ostertag, All the Rage, contemporary music, sound

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Richard Fajnor

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/jtxr9/


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 17:02, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz