Marian Pečeňa

Bakalářská práce

Investovanie do fondov kolektívneho investovania a ETF

Mutual funds and ETFs investing
Abstract:
The goal of the submitted thesis „Mutual funds and ETFs investing“ is to formulate investment recommendation for a retail investor based on the analysis and comparison of mutual funds and Exchange Traded Funds. The first part is focused on the characteristics of both investment products, their types, legislation, advantages and disadvantages. The next section contains selection of specific investment …více
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Investovanie do fondov kolektívneho investovania a ETF“ je formulácia investičného odporučenia pre drobného investora na základe analýzy a porovnania fondov kolektívneho investovania a burzovo obchodovateľných fondov. Prvá časť práce je venovaná charakteristike oboch investičných inštrumentov, ich právnej úprave, typom, výhodám a nevýhodám. Ďalšia časť obsahuje výber konkrétnych …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Peter Mokrička, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Luděk Benada, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta