BcA. Denisa Sedláčková

Bakalářská práce

Analýza konkurenčního prostředí festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER

The Competitive Environment of the International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zmapování konkurenčního prostředí Mezinárodního festivalu SETKÁNÍ/ENCOUNTER,který je každoročně pořádán Divadelní fakultou Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Účel je vytvořit doporučení pro jeho budoucí strategii. Na začátku bakalářská práce definuje pojem festivalu a pojmy spojené s oblastí projektového řízení. Práce se věnuje mezinárodnímu festivalu Edinburgh International …více
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis is to analyse the competitive environment of the International Festival of Theatre Schools SETKÁNÍ/ENCOUNTER, which is organised by the Theater Faculty of the Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno. The purpose is to make recommendations for future festival strategy. At the beginning of the bachelor's thesis, the author defines the festival and the corresponding …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. MgA. Blanka Chládková
  • Oponent: MgA. Dagmar Bednáriková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/gea9y/