Tereza Holubová

Bakalářská práce

Analýza řízení rezervačního procesu ve vybraném hotelu

Analysis of Management of the Reservation Process in a Chosen Hotel
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou vybrané společnosti v letech 2012 2016 a zhodnocení možné investice do rezervačního systému v hotelu. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou popsány kategorie ubytovacích zařízení, jednotlivé úseku hotelu a procesy managementu v hotelovém zařízení. V praktické části je představena společnost Hotel Morava, s. r. o. a …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the financial analysis of the selected company in 2012 - 2016 and evaluation of the possible investment in the hotel reservation system. The thesis is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part describes the categories of accommodation facilities, individual hotel sections and management processes in hotel facilities. In the practical part, Hotel …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Jurigová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Holubová, Tereza. Analýza řízení rezervačního procesu ve vybraném hotelu. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe