Bc. Jiří Šebek

Diplomová práce

Důležitost on-line marketingu v marketingovém mixu firmy

The importance of on-line marketing in the marketing mix
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá internetovým marketingem. On-line marketing představuje nezbytnou a stále se vyvíjející součást marketingového mixu firem. Cílem teoretické části této práce je zachytit jeho aktuální stav. Internetový marketing je v práci představen, charakterizován a srovnán s klasickým marketingem. Srovnání s klasickým marketingem doplňuje popis pozitivních a negativních stránek on …více
Abstract:
This thesis deals with internet marketing. On-line marketing is an essential and evolving part of the marketing mix of companies. The goal of theoretical part of this work is to capture its current state. Internet marketing is introduced, characterized and compared with classic marketing. Comparison with classic marketing is followed by the description of the positive and negative aspects of the online …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Pavel Nesejt
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance