Bc. Renáta Machalová

Bakalářská práce

Vzdělání jako předpoklad zaměstnatelnosti Romů v sociálně vyloučených lokalitách. Studie pro lokality v Brně.

Education as a prerequisite for employability in socially excluded Roma localities. Study for the locations in Brno.
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Vzdělání jako předpoklad zaměstnatelnosti Romů v sociálně vyloučených lokalitách. Studie pro lokality v Brně“, je zjištění, zda Romové hodnotí vzdělání jako předpoklad své zaměstnatelnosti. Teoretická část se zabývá definováním pojmů Romové, zaměstnatelnost, vzdělání a specifikací Romů v oblastech vzdělávání a zaměstnanosti. Empirická část práce vychází z rozhovorů s šesti Romy …více
Abstract:
The aim of the thesis "Education as a prerequisite for employability in socially excluded Roma localities. Study for the locations in Brno", is to determine whether Roma evaluate education as a prerequisite for their employability. The theoretical part deals with defining the terms “Roma people”, “employability”, “education”, and specifications of the Roma in education and employment. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií