Bc. Ondřej Štursa

Bakalářská práce

Modifikace DEX souboru OS Android

DEX file modification in Android OS
Anotace:
Práce se zabývá některými již existujícími řešeními modifkací .dex souboru pomocí dekompilace a metodami ochrany .dex souboru proti jeho modifkaci. Základem vlastní práce byla nejprve analýza .dex souboru a AndroidManifest operačního systému Android a na tomto základě je vytvořen program na vkládání dat do .dex souboru bez dekompilace.
Abstract:
The aim of this thesis is to analyse existing solutions of .dex file modification using decompilation and .dex file modification protection methods. The main goal of the thesis was to analyse .dex file and AndroidManifest.xml of Android operating system and then to create a program which inserts data to .dex file without decompilation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marek Kumpošt, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma