Monika Mocová

Diplomová práce

Racionalizace pracoviště MAG1 ve společnosti Aero Vodochody AEROSPACE a.s.

The Project of Rationalization of the Workplace MAG1 in AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá racionalizací vybraného výrobního pracoviště ve společnosti Aero Vodochody AEROSPACE a.s. Teoretická část se věnuje štíhlé výrobě, vybraným metodám průmyslového inženýrství a základům ergonomie se zaměřením na konstrukční parametry pracoviště v závislosti na praktické části. Poté následuje analýza současného stavu pracoviště včetně jeho kritického hodnocení. Projektová část …více
Abstract:
This master thesis deals with the rationalization of the selected manufacturing workplace in Aero Vodochody AEROSPACE a.s. The teoretical part is devoted to lean production, se-lected methods of industrial engineering and the basics of ergonomics focusing on workplace design parameters. It is followed by the analysis of the current workplace conditions inclu-ding their critical assessment. The project …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mocová, Monika. Racionalizace pracoviště MAG1 ve společnosti Aero Vodochody AEROSPACE a.s.. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Průmyslové inženýrství