Bc. Lucia Líšková

Diplomová práce

Finančné rozhodovanie a jeho prepojenie na finančné a vnútropodnikové účtovníctvo

Financial Decision and its Link to Financial and Internal Accounts.
Abstract:
LÍŠKOVÁ, Lucia, Bc.:Financial decision and its link to financial and internal accounts. [Diploma work]. Banking Institute/College of Banking Foreign College in BanskáBystrica. Faculty of Finance, accounting and insurance. Tutor: Doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. Year of vindication: 2013. Number of pages: 87. The thesis deals with the financial decision-making and its link to financial and internal accounts …více
Abstract:
LÍŠKOVÁ, Lucia, Bc.: Finančné rozhodovanie a jeho prepojenie na finančné avnútropodnikové účtovníctvo. [Diplomová práca]. Bankovníinstitut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra financií, účtovníctva a poisťovníctva. Vedúci práce: Doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 87. Diplomová práca sa zaoberá finančným rozhodovaním a jeho prepojením na …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Škoda, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance