Martin Šťastný

Master's thesis

Metoda výběru koncepce on-premise IT infrastruktury

Selection method of on-premise IT infrastructure conception
Abstract:
Zaměřením této práce je tvorba metody pro výběr koncepce on-premise IT infrastruktury. Práce je rozdělena celkem do šesti kapitol, z nichž první se věnuje stručnému úvodu do problematiky a vymezuje cíle práce. Druhá kapitola se zaměřuje na aktuální stav problematiky, jejíž součástí je rešerše podobných prací a také vymezení používaných pojmů. Třetí kapitola se zevrubně věnuje popisu jednotlivých koncepcí …more
Abstract:
The focus of this work is to create a method for the selection of the concept of on-premise IT infrastructure. The document is divided into six chapters, where the first is dedicated to brief introduction and definition of objectives of the work. The second chapter focuses on current state of the problem, which includes research of similar works and definitions of used terms. The third chapter is devoted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 6. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2017
  • Supervisor: Libor Gála
  • Reader: Jana Fortinová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53081