Adam Dulovec

Bakalářská práce

Analýza vývoje genderové segregace českého trhu práce v posledním desetiletí

Analysis of the gender segregation development in the Czech labour market in the past decade
Anotace:
Tématem bakalářské práce je současný stav genderové segregace trhu práce v České republice a její vývoj v posledním desetiletí, jakožto v období po vstupu do Evropské unie. První část práce je zaměřena na historický vývoj vzájemného postavení mužů a žen ve společnosti, vymezení některých důležitých pojmů a především legislativní úpravu na nejen české, ale i evropské, úrovni. V praktické části je zkoumání …více
Abstract:
Theme of this bachelor thesis is the current state of labour market segregation in the Czech Republic and its development in the past decade, as in the period after joining the European Union. The first part focuses on the historical context of mutual equality in society, the definition of some important terms and especially legislation on both Czech and European level. The practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: Olga Poláková
  • Oponent: Vladimír Barák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/43913