Bc. Daniel Vadas

Bakalářská práce

Dobová reflexia filmu v periodiku Venkov počas Protektorátu Čechy a Morava

Discourse on Cinema in Venkov newspaper during the Protectorate era
Abstract:
Bachelor thesis focuses on the discourse on cinema in the Venkov newspaper during the era of Protectorate Bohemia and Moravia, as well as its development and contexts.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá dobovou reflexiou filmu v denníku Venkov počas obdobia Protektorátu Čechy a Morava, jej podobou, vývojom a kontextami v rámci ktorých fungovala.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Pavel Skopal, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaromír Blažejovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury

Práce na příbuzné téma