Vít Procházka

Bakalářská práce

Faktory ovlivňující vzcházení plantáží rychle rostoucích dřevin

Factors affecting emergence of plantations of fast growing species
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou plantáží rychle rostoucích dřevin se zaměřením na japonské topoly pěstované na území České republiky. V první části této práce se nachází přehled dřevin, které lze v našich podmínkách pěstovat. Dále jsou v práci obsaženy faktory, které ovlivňují vzcházení a růst těchto plantáží. V její další části je popsáno pěstování těchto dřevin, jako je například výběr vhodných …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of fast-growing wood plantations with particular focus on Japanese poplars grown in the Czech Republic. The first part of the thesis presents an overview of various tree species that can be grown in the Czech Republic. It also includes factors influencing new emergence and growth of these plantations. The following section describes ways of growing these woods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta