Petra NOVOTNÁ

Bakalářská práce

Jazyk a styl románu Noční práce Jáchyma Topola

Language and Style of Jáchym Topol in the Novel Noční práce
Anotace:
Cílem bakalářské práce je jazyková analýza románu Noční práce Jáchyma Topola. Teoretická část obsahuje pojednání o stylu umělecké literatury a informace týkající se autora a jeho tvorby. Doplněna je recenzemi reagujícími na toto dílo. Praktická část se věnuje rozboru jednotlivých jazykových rovin: foneticko-fonologické, morfologické, syntaktické a lexikální, a to jak v pásmu postav, tak v pásmu vypravěče …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is linguistic analysis of the novel titled Noční práce written by Jáchym Topol. The theoretical part of the thesis treats about the style of artistic literature and it includes the information dealt with the author and his works. There are also presented the reviews connected with this novel. The practical part works with the detailed analysis of the language levels …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÁ, Petra. Jazyk a styl románu Noční práce Jáchyma Topola. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Bohemistika - německý jazyk a literatura

Práce na příbuzné téma

 • Žádné práce na příbuzné téma.
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses xt5ey9 xt5ey9/2
4. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 5. 2015
Bulanova, L.
5. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.