Bc. Tereza Marková

Diplomová práce

Hodnocení vybraných parametrů kvality povrchových vod na základě dat Landsat

Evaluation of selected parameters of surface water guality based on Landsat data
Anotace:
Tato diplomová práce se soustředí na využití dálkového průzkumu Země k monitorování čistoty povrchových vod. Pozornost je především zaměřena na parametry TOC, TC, TN a další parametry zahrnující uvedené prvky (např. dusičnany, DOC apod.). Sledované vodní plochy se nacházejí v Pardubickém a v Královéhradeckém kraji. K vyhodnocení dat bylo využito spektrálních pásem družicových snímků Landsat 7. Korelační …více
Abstract:
This thesis focuses on utilization of remote sensing for monitoring of surface water. Attention is focused on the parameters TOC, TC, TN and other parameters, consisting of those elements (eg. nitrates, DOC, etc.). Monitored water areas are located in the Pardubice and Hradec Králové regions. For evaluation of the data were used spectral bands of Landsat 7 satellite imeges. The relation between satellite …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Brunclík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Marková, Tereza. Hodnocení vybraných parametrů kvality povrchových vod na základě dat Landsat. Pardubice, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická