Bc. Kateřina Vítů

Master's thesis

Pohled nutričního specialisty na plýtvání potravinami

Dietitian view on food waste
Anotácia:
Teoretická část shrnuje informace o plýtvání potravinami. Zabývá se spotřebou potravin v České republice i ve světě a také jejím vývojem v průběhu posledních let. Práce podává přehled o příčinách vzniku potravinového odpadu a jeho důsledcích a uvádí návrhy na jeho snížení. Představuje návrhy na snížení potravinového plýtvání v oblasti potravinové politiky, ve vzdělávání nebo jak využít již vzniklý …viac
Abstract:
The theoretical part summarizes information about food wastage. It deals with food consumption in the Czech Republic and in the World, as well as its development in recent years. The thesis gives an overview of the causes of origin of food waste, its consequences, and mentions suggestions for its reduction. It presents proposals for food waste reduction in the fields of food policy or education, or …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedúci: prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc.
  • Oponent: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta