Milan RANKO

Bakalářská práce

Návrh přeložky elektrického vedení VN

Project of MV Overhead Line Relaying
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem přeložení vrchního vedení vysokého napětí 22 kV do zemního kabelového vedení vysokého napětí 22 kV z důvodu nové výstavby rodinných domů na okraji města Čelákovice. Cílem bakalářské práce je nadimenzovat koncové příhradové stožáry mimo novou zástavbu. Umístění příhradových stožárů a trasa zemního kabelového vedení je již určena zadavatelem projektové dokumentace …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the design of the relocation of a 22 kV overhead high voltage line to a 22 kV underground cable high voltage line due to the new construction of family houses on the outskirts of the town of Čelákovice. The aim of the bachelor thesis is to size the end lattice towers outside the new building. The location of the lattice towers and the route of the underground cable line …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2024
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RANKO, Milan. Návrh přeložky elektrického vedení VN. Ústí nad Labem, 2024. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta strojního inženýrství

Bakalářský studijní program / obor:
Energetika / Energetika