Bc. Ján Šmeringai

Bakalářská práce

Energetický metabolismus rostlin ve znečištěném životním prostředí - fotosyntéza

Energy metabolism of plants in polluted environment - photosynthesis
Abstract:
Recently, there is multiple evidence that not only the anorganic but also organic pollutants enter the environment. A significant group of organic pollution represent pharmaceutical and products of their transformation. The world usage of these compounds has tendency to rise, therefore their higher presence in the environment can be expected. The effect of these compounds on human and animal health …více
Abstract:
V poslednej dobe sa vyskytuje stále viac dôkazov o vstupe nie len anorganických, ale aj organických polutantov do prostredia. Významnou zložkou organického znečistenia sú liečivá a produkty ich transformácie. Svetová spotreba liečiv má tendenciu stúpať, a preto môžeme očakávať aj ich rastúcu prítomnosť v životnom prostredí. Vplyv týchto látok na zdravie živočíchov, zahŕňajúc človeka, je relatívne preštudovaný …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta