Bc. Ján Šmeringai

Bachelor's thesis

Energetický metabolismus rostlin ve znečištěném životním prostředí - fotosyntéza

Energy metabolism of plants in polluted environment - photosynthesis
Abstract:
Recently, there is multiple evidence that not only the anorganic but also organic pollutants enter the environment. A significant group of organic pollution represent pharmaceutical and products of their transformation. The world usage of these compounds has tendency to rise, therefore their higher presence in the environment can be expected. The effect of these compounds on human and animal health …more
Abstract:
V poslednej dobe sa vyskytuje stále viac dôkazov o vstupe nie len anorganických, ale aj organických polutantov do prostredia. Významnou zložkou organického znečistenia sú liečivá a produkty ich transformácie. Svetová spotreba liečiv má tendenciu stúpať, a preto môžeme očakávať aj ich rastúcu prítomnosť v životnom prostredí. Vplyv týchto látok na zdravie živočíchov, zahŕňajúc človeka, je relatívne preštudovaný …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2019
  • Supervisor: RNDr. Štěpán Zezulka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta