Barbora FIKROVÁ

Bachelor's thesis

Greek life - sororities and fraternities in the USA

Greek life - sororities and fraternities in the USA
Abstract:
This bachelor thesis focuses on the phenomenon called "Greek life". This thesis commences by explaining the meaning of the term "Greek life", its establishment and early history of the fraternities as well as sororities, furthermore it informs the readers about the structure and organization of the sororities and the fraternities in the USA. The main purpose of this thesis is to analyze pros and cons …more
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem studentských spolků (bratrstev a sesterstev) na amerických univerzitách. V úvodu práce bude vysvětleno, co vše termín "Greek life" obnáší, a také bude popsán vznik i vývoj studentských spolků. Hlavním cílem práce je analyzovat kladné i stinné stránky členství v těchto spolcích a také jejich dopad na život Američanů po absolvování univerzity.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Andrea Holešová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FIKROVÁ, Barbora. Greek life - sororities and fraternities in the USA. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta