Bc. David ZEMÁNEK

Bakalářská práce

Kakao a jeho použití při výrobě hořké čokolády.

Cocoa and its utilisation in production of dark chocolate.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámení s úpravou kakaových bobu a kakaa pro výrobu hořké čokolády. Obsahem je charakterizovat kakaové boby a kakao k následnému technologickému zpracování. Důraz je kladen na využití hořké čokolády v gastronomii a zhodnocení příznivých vlivů na zdraví člověka.
Abstract:
The goal of my bachelory work is getting acquainted with modification of cocoa beans and cocoa for production of plain chocolate. The subject-matter is to specify cocoa beans and cocoa for the following technological process. The focus is on utilizing of plain chocolate in gastronomy and summarizing of positive influence for the health of human beings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 6. 2008
Identifikátor: 7962

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Aleš Horna, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMÁNEK, David. Kakao a jeho použití při výrobě hořké čokolády.. Kroměříž, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 06. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.