Bc. Lucie Čechovská

Master's thesis

Multikulturní a multireligiozní výchova a jejich vztah k religionistice

Multicultural and Multireligious Education and their Relation to Academic Study of Religions
Anotácia:
Tématem práce je vztah religionistiky k multikulturní a multireligiozní výchově. Nutným předpokladem zvážení tohoto vztahu je prozkoumání koncepcí multikulturní výchovy, s nimiž úzce souvisí ideje multikulturalismu. Práce se mimo jiné pokouší reflektovat politický kontext vzniku multikulturní výchovy, který je nutný k pochopení obsahů multikulturní výchovy. Úvahy o deprivatizaci náboženství a jeho …viac
Abstract:
The main theme of the paper is a multicultural and multireligious education and their relation to an academic study of religion. A relation between these two spheres depends upon an exploration of concepts of a multicultural education which relates to ideas of multiculturalism. The paper tries to reflect a political context of a formation of multicultural education. Thinking about deprivatization of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedúci: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta