Bc. Marek Janoš

Bakalářská práce

Relevance titulků vzhledem k článkům v MF Dnes a iDnes.cz: obsahová analýza

Headlines Relevance to Their Stories in Czech Newspaper MF Dnes and iDnes.cz: Content Analysis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá relevancí titulků vzhledem k obsahu článků, které uvádějí. Základním konceptem práce je optimalizace relevance, aplikace teorie relevance na novinové titulky. Obsahem teoretické části bakalářské práce je teoretické ukotvení titulku a jeho funkce, teorie relevance a optimalizace relevance. Pro analýzu optimalizace relevance práce používá metodu obsahové analýzy. Výsledky obsahové …více
Abstract:
Bachelor thesis follows up theme of headlines relevance to the stories they lead. Principal concept of this thesis is relevance optimizing, version of relevance theory handling with newspaper headlines. Theoretical part of bachelor thesis includes theory of headlines, its functions, relevance theory and concept of relevance optimizing. Thesis use content analysis to analyse relevance optimizing. Results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií