Bc. Barbora Steklá

Diplomová práce

Gender Roles in Classical and Contemporary Fairy-Tale

Gender Roles in Classical and Contemporary Fairy-Tale
Abstract:
This work deals with gender stereotypes expressed through female and male characters in children's books. The first chapter outlines the development of the genre, explaining how it established itself as the normalised canon of children's literature. Furthermore, two approaches to the critical theory of literature are discussed, namely structuralism and feminism, as both play an important role in the …více
Abstract:
Práce je věnována genderovým stereotypům vyobrazených na ženských a mužských postavách, a to v knihách pro děti. První kapitola se zabývá vývojem daného žánru z hlediska toho, jak se ustálil v normalizovaný kánon dětské literatury. Dále jsou zde rozebírány dva přístupy kritické teorie literatury, konkrétně strukturalismus a feminismus, jelikož oba hrají v daném zkoumání významnou roli. V neposlední …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Šárka Bubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Steklá, Barbora. Gender Roles in Classical and Contemporary Fairy-Tale. Pardubice, 2021. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická