Theses 

Hodnocení v předmětu tělesná výchova na základní škole – Bc. Ivana Jušková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

University of Hradec Králové

Faculty of Education

Master programme / field:
Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - český jazyk a literatura, Učitelství pro střední školy - tělesná výchova

Bc. Ivana Jušková

Master's thesis

Hodnocení v předmětu tělesná výchova na základní škole

Evaluation in P.E. classes at the primary schools

Abstract: Tématem diplomové práce je hodnocení tělesné výchovy na 2. stupni základní školy. Teoretická část se věnuje postavení tělesné výchovy nejen ve školním kurikulu, ale také ve společnosti. Toto postavení je vymezeno na základě teoretických poznatků o transformaci a reformě tělesné výchovy. Za důležité je v teoretické části považováno definování pojmu školního hodnocení, které má své druhy, funkce, formy a metody, jež jsou v této části zahrnuty.V praktické části jsou díky výsledkům z dotazníku vyhodnocena data týkající se používaných diagnostických metod učiteli na 2. stupni základní školy. Je zde poukázáno na to, co je pro učitele v hodnocení důležité, jakou vhodnou motivaci používají a jaké cíle hodnocením sledují.

Abstract: This Master's Thesis is interested in the physical education evaluation at the lower secondary school. The theoretical part is focused on the position of physical education not only in the school curriculum but also in society itself. This position is discussed through the theoretical knowledge about the transformation of physical education. The idea and definition of school evaluation with its types, functions, forms and methods is seen as the prominent part of theoretical background. Due to the questionnaire results, the practical part deals with the data manifesting the diagnostic methods used by teachers at the lower secondary schools. This part also demonstrates what is considered as important by teachers while evaluating, what forms of motivation they use and what goals they pursue by evaluation.

Keywords: hodnocení, výchova tělesná, kurikulum

Keywords: evaluation, education physical, curriculum

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2016
  • Supervisor: Mgr. Brigita Stloukalová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Dana Feltlová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové


Go to top | Current date and time: 25/5/2019 05:52, Week 21 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz