Bc. Pavel MAŠEK

Diplomová práce

Odpad, člověk, smrt: spalování odpadu a lidských těl v antropologické perspektivě

Waste Burning and Human Cremation
Anotace:
Na lidské tělo, které nejeví známky života, se můžeme dívat podobně jako na odpad. Jako na něco nepoužitelného, na něco, co na tomto světě ztratilo svůj původní účel. Někdy může být za nepoužitelného či mrtvého prohlášen dokonce i stále žijící člověk, a to zcela subjektivně, intersubjektivně a/nebo institucionálně. To se týká i věcí, které by v mnoha případech mohly být využity někým jiným, než jejich …více
Abstract:
A human body, with no signs of life, could be perceived as waste. Something useless, having lost its original purpose in the world. Sometimes, even a living body can be declared useless or dead, completely subjectively, intersubjectively and/or institutionally. The same applies to many objects, which could still be used in some way by someone else than their original owner, but are now buried in a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŠEK, Pavel. Odpad, člověk, smrt: spalování odpadu a lidských těl v antropologické perspektivě. Plzeň, 2018. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/