Bc. Petra Marešová

Bachelor's thesis

Geografická charakteristika TANAP-u se zaměřením na příčiny a průběh bóry v roce 2004

Geographical characteristics of TANAP with emphasis on the causes and course of bora in 2004
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje Tatranskému národnímu parku. První část je zaměřena na fyzicko-geografickou charakteristiku a vliv člověka na dané území. V druhé části je pozornost věnována bóře ze dne 19. 11. 2004, jejím příčinám, průběhu a způsobeným škodám. Práce se dále zabývá se problematikou ochrany přírody, její historií a návrhy budoucí zonace parku. Srovnává způsoby řešení kalamity prezentované …more
Abstract:
This thesis is devoted to Tatra National Park. First part is focused on a physical-geographic characteristic and influence of human in this area. In the second part of the thesis attention is paid to bora from November 19th 2004, its causation, course and harms done. It also deals with problems of nature conservation, its history and suggestions of the future park zonation. It compares ways of disaster …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2009
  • Supervisor: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta