Bc. Petra Marešová

Bachelor's thesis

Geografická charakteristika TANAP-u se zaměřením na příčiny a průběh bóry v roce 2004

Geographical characteristics of TANAP with emphasis on the causes and course of bora in 2004
Anotácia:
Bakalářská práce se věnuje Tatranskému národnímu parku. První část je zaměřena na fyzicko-geografickou charakteristiku a vliv člověka na dané území. V druhé části je pozornost věnována bóře ze dne 19. 11. 2004, jejím příčinám, průběhu a způsobeným škodám. Práce se dále zabývá se problematikou ochrany přírody, její historií a návrhy budoucí zonace parku. Srovnává způsoby řešení kalamity prezentované …viac
Abstract:
This thesis is devoted to Tatra National Park. First part is focused on a physical-geographic characteristic and influence of human in this area. In the second part of the thesis attention is paid to bora from November 19th 2004, its causation, course and harms done. It also deals with problems of nature conservation, its history and suggestions of the future park zonation. It compares ways of disaster …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedúci: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta