Daniela Kryspínová

Bakalářská práce

Systém evidence dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti

The fixed assets records analysis in selected company.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá systémem evidence dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti. Cílem práce je rozebrat téma, provést analýzu v praxi a navrhnout opatření a doporučení pro společnost do budoucna. Teoretická část práce je zaměřena na vysvětlení základních pojmů, východisek a pravidel, týkajících se dlouhodobého majetku a jeho evidence. Praktická část popisuje vybranou společnost a její aktuální …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with a fixed-asset recordkeeping at a given company. The aim of the thesis is to examine the topic and propose future actions and recommendations for the company. The theoretical part is focused on explaining basic concepts, starting points and rules related to record keeping of fixed assets. The practical part describes the chosen company and its methodology of fixed-asset …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ing. Helena Jáčová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kryspínová, Daniela. Systém evidence dlouhodobého majetku ve vybrané společnosti. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta