Bc. Roman POŘÍZKA

Master's thesis

Biodegradace syntetických barviv ligninolytickými houbami v rotačním diskovém reaktoru

Biodegradation of syntetic dyes in a rotational disc bioreactor by ligninolytic fungi
Abstract:
V posledních letech je pozornost výzkumu degradace organopolutantů zaměřena na houby bílé hniloby. Degradační aktivita hub je spojována s aktivitami ligninolytických enzymů, které tyto houby produkují. Díky své nízké specifitě mají schopnost degradovat nejen lignin, ale i řadu rozmanitých organopolutantů jako jsou syntetická barviva. Tato diplomová práce je zaměřena na houbové kmeny Pleurotus ostreatus …more
Abstract:
In recent years is attention of research pollutating degradation is focused on white-rot fungi. The degradation activity fungi is associated with the activities of ligninolytic enzymes produced by these fungi. Due low specificity of enzymes they have the ability to degrade lignin, but also a number of diverse organopollutants as synthetic dyes. This thesis is focused on the fungal strains of Pleurotus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2013
Accessible from:: 22. 4. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. RNDr. Kateřina Malachová, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

POŘÍZKA, Roman. Biodegradace syntetických barviv ligninolytickými houbami v rotačním diskovém reaktoru. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta