Bc. Ivana Pokorná

Bakalářská práce

Právo a morálka - právní moralismus

Law and morality - legal moralism
Anotace:
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vztahem práva a morálky. V první části vymezuji základní pojmy a vzájemnou spojitost i rozdílnost mezi právem a morálkou. V druhé části se zabývám možným konfliktem těchto normativních systémů především ve sféře transplantací lidských orgánů, konkrétně transplantací ledvin.
Abstract:
This thesis deals with the relationship of law and morality. The first part defines the basic concepts and a correlation and difference between law and morality. The second part deals with the possible conflict of these normative systems in the sphere of human organs for transplantation, particularly kidney transplantation.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Právní specializace / Právo a podnikání

Práce na příbuzné téma