Bc. Simona Uhaľová

Diplomová práce

Mediálny obraz strany Ľudová strana Naše Slovensko a jej predstaviteľov v denníkoch SME, Pravda a Nový Čas

Media representation of political party Ludova strana Nase Slovensko in newspapers SME, Pravda and Novy Cas
Abstract:
This thesis deals with comparison of editorial strategies and media representation of political party Ludova strana Nase Slovensko in newspapers SME, Pravda and Novy Cas in the time of parliamentary elections 2016. The content analysis is used to analyze 292 articles published in the time before (1.12.2015 – 5.3.2016) and after (6.3.2016 – 31.5.2016) the elections. There are determined two main research …více
Abstract:
Táto práca sa zaoberá komparáciou editoriálnych stratégií a mediálnej reprezentácie strany Ľudová strana Naše Slovensko v denníkoch SME, Pravda a Nový Čas v období parlamentných volieb 2016. Prostredníctvom obsahovej analýzy je analyzovaných 292 článkov vydaných v predvolebnom (1.12.2015 až 5.3.2016) a povolebnom období (6.3.2016 až 31.5.2016). V práci sú stanovené dve hlavné výskumné otázky, deväť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií