Bc. Iveta Čambalová

Diplomová práce

Požadované znalosti žáků druhého stupně ZŠ z tematického okruhu rovnic v České republice a Anglii. Srovnávací studie.

Required knowledge of students of lower secondary school related to the topic of equations in the Czech Republic and England. Comparative study.
Anotace:
Diplomová práce pojednává o srovnání požadovaných znalostí žáků druhého stupně ZŠ z tematického okruhu rovnic v České republice a Anglii. Práce se skládá ze dvou částí a to z části teoretické a části praktické. Teoretická část seznámí čtenáře se systémem školství v České republice a v Anglii. Dále jsou popsány kurikulární dokumenty jednotlivých zemí a také jsou zmíněny jednotné přijímací zkoušky na …více
Abstract:
Diploma thesis deals with the comparison of required knowledge of students of lower secondary school related to the topic of equations in the Czech Republic and England. It consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part introduces the school educational system of the Czech Republic and England. Later the curriculum documents of the two countries are described and the secondary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Irena Budínová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy