Theses 

Volební geografie ORP Olomouc ve vztahu k suburbanizaci – Bc. Michal Dosoudil

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Politologie

Bc. Michal Dosoudil

Bakalářská práce

Volební geografie ORP Olomouc ve vztahu k suburbanizaci

Electoral Geography in the ORP Olomouc in context of suburbanization

Anotace: Práce se zabývá vlivem suburbanizace na zvolené území – obec s rozšířenou působností Olomouc. Suburbanizace je zjednodušeně proces, při němž se obyvatelé z centrálních částí měst stěhují do okolních obcí. Tento proces s sebou přináší celou řadu důsledků, které se projevují jak změnami fyzického a sociálního prostředí ve městech tak i přeměnou předměstských částí. V analytické části se práce pomocí regresní analýzy snaží dokázat vliv procesu suburbanizace i na volební výsledky, či, lépe řečeno, na změnu chování voličů, v obcích tímto procesem zasažených. Zároveň také práce těsněji/podrobněji přibližuje závislost výsledků jednotlivých politických stran na socioekonomických faktorech založených na teorii o konfliktních liniích.

Abstract: This work deals with influence of suburbanization on selected area – municipality with extended competence Olomouc. Simply, suburbanization is a process, when inhabitants from central parts of cities are moving to surrounding villages. This action brings whole row of consequences, which are shown by changes physics and social environment in cities and also by conversion of suburban parts. In analytical part, the work is trying by using regression analysis to prove an influence of suburbanization process on election results or rather on changes of behavior of voters in villages, who are hit by this process. The work also brings near a dependence of results of single political parties on socio-economic factors based on theory of cleavages.

Klíčová slova: Suburbanizace, konfliktní linie, ORP Olomouc, volební geografie, volební chování Suburbanization, cleavages, electoral geography, electoral behavior

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Petr Voda, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Gongala

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 21:26, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz