Bc. Adam Bílek

Diplomová práce

Návrh opatření ke zvýšení výkonnosti společnosti

Proposal for measures to increase performance of the company
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout opatření vedoucí ke zvýšení výkonnosti společnosti, k přípravě a zkvalitnění rozhodovacích procesů, na základě hodnocení příčin vývoje výkonnosti, se zaměřením na komplexní přístup k dalšímu růstu výkonnosti. Pro určení stavu výkonnosti podniku bude využita finanční analýza a benchmarking, mystery shopping a dotazník spokojenosti zákazníků.
Abstract:
The aim of the thesis is to propose for measures to increase of performance of the company, for the preparation and improvement of the decision-making process, on the basis of the assessments of the causes of the development of the performance, with a focus on a comprehensive approach to the further growth of the performance. For determining of the status of the company performance will be used financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jiří F. Urbánek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting