Theses 

A Cluster Initiative as a Tool for Enhancing Competitiveness – Bc. Liliana Berezkinová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Liliana Berezkinová

Diplomová práce

A Cluster Initiative as a Tool for Enhancing Competitiveness

A Cluster Initiative as a Tool for Enhancing Competitiveness

Anotace: Tato práce se zaměřuje na klastry jakožto jedinečné platformy pro spolupráci různých partnerů včetně akademie, byznysu a vlád. Vzhledem k tomu, že se zakládání klastrů stalo oblíbeným nástrojem hospodářských politik po celém světě, je zajímavé prozkoumat tento koncept blíže a určit tak, jaké pozitivní efekty přináší svým různorodým účastníkům a které síly podmiňují vznik těchto efektů. Tato práce volí mírně odlišný přístup v tom, že směruje pozornost k významu řízení klastrů a vyzdvihuje podnikatelský duch jako hlavní katalyzátor úspěšného rozvoje klastrů.

Abstract: This thesis focuses on clusters as unique platforms for collaboration of multiple partners, including academia, business and government. Given that clustering has become a popular tool of economic policies from all over the world, it is interesting to examine this concept more closely in order to determine what positive effects it brings to its diverse stakeholders and what underlying forces set these effects into motion. The work chooses a slightly different approach by drawing attention towards the importance of cluster management and pointing out the entrepreneurial spirit as a key catalyst behind successful cluster development.

Keywords: Rozvoj klastrů, klastrová iniciativa, řízení klastrů, klastrová organizace, inovační klastr, konkurenceschopnost, geografická koncentrace, propojená odvětví, přelévání znalostí, transfer znalostí, sítě, transfer technologií, cluster development, cluster initiative, cluster management, cluster organization, clusters of innovation, competitiveness, geographic concentrations, inter-related industries, knowledge spillovers, knowledge transfer, networks, technology transfer.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D.
  • Oponent: MBA Jiří Vicek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 14. 11. 2018 04:18, 46. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz