Bc. Michaela Stupková

Diplomová práce

Formy projevu a důsledky současné finanční krize pro vývoj hypotečních trhů v ČR

Forms of expresion and consequences of current financial crisis for development of mortgage markets in the Czech Republic
Anotace:
Světová krize, která zasáhla český trh v roce 2008, je jednou z nejhorších krizí v naší novodobé historii. Propukla na realitním trhu ve Spojených státech amerických jako hypoteční krize, ale díky jeho rozvinutosti a vysokému stupni propojenosti se dostala do celého světa a v podobě finanční krize ochromila ekonomiky jak vyspělých, tak rozvíjejících se států. Její dopady jsou stále ještě patrné i v …více
Abstract:
The global crisis that hit the Czech market in 2008, is one of the worst crises in our modern history. The financial crisis erupted in the real estate market in the United States as the mortgage crisis, but because of its development and high degree of interconnectivity got the whole world in the form of financial crisis paralyzed the economy, both developed and developing countries. Its effects are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
  • Oponent: Ing. Zlatuše Komárková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní